Φωτεινή Περίδη

Η Φωτεινή Περίδη έχει αποφοιτήσει, σε προπτυχιακό επίπεδο, από τη Νομική Σχολή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με βαθμό «Λίαν Καλώς». Διαθέτει, επίσης,  μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών με εξειδίκευση στο Ναυτικό Δίκαιο,  καθώς έχει ολοκληρώσει  το οικείο πρόγραμμα της Νομικής Σχολής Αθηνών.

Είναι Δικηγόρος Παρά Πρωτοδίκαις και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, ενώ έχει εργαστεί ως ασκούμενη δικηγόρος σε γραφείο γενικής δικηγορίας στην Αθήνα.

Γνωρίζει, τέλος, άπταιστα Αγγλικά (κάτοχος Proficiency), αλλά και Μανδαρίνικα Κινέζικα σε μέσο επίπεδο (κάτοχος HSK 3).