Κωνσταντίνος Ζαχαρόπουλος

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω
Ο Κ. Ζαχαρόπουλος σπούδασε στη Νομική Σχολή Αθηνών καθώς και στη Νομική Σχολή του πανεπιστημίου ULB στις Βρυξέλλες.
Από το 1989 έως το 1995 δραστηριοποιήθηκε ως σύμβουλος σε Ευρωπαικά θέματα επενδύσεων. Διετέλεσε βασικός σύμβουλος των Phillip Morris και Reynolds tobacco σε θέματα πολιτικής του καπνού στην Ελλάδα. Ειδικότερα, σχεδιασμός και χάραξη πολιτικής στην διαπραγμάτευση των όρων της αναδιάρθρωσης των καπνοκαλλιεργειών στην Ελλάδα σύμφωνα με την οδηγία 89 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την οποία επετεύχθη επταετής παράταση (derogation) για την Ελλάδα. Μετά την επιτυχία αυτή, χρημάτισε ειδικός σύμβουλος της UNITAB FRANCE (Εθνική Συνδικαλιστική Οργάνωση Καπνοπαραγωγών Γαλλίας) σε θέματα συνδικαλιστικής συσπείρωσης και αναδιοργάνωσης σε πανευρωπαϊκό επίπεδο των Ελλήνων καπνοπαραγωγών. Είχε ταυτόχρονη συμμετοχή στα πιλοτικά προγράμματα αναδιάρθρωσης καλλιεργειών καπνού και μέντας Θράκης (menta piperita) της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με την ιδιότητα του διευθυντή ανάπτυξης.
1995-1996: Θητεία στον Ελληνικό Στρατό (ΠΖ) με την ειδικότητα του Τυφεκιοφόρου / Στρατιωτικού Διερμηνέα γαλλικής.

Η πορεία της Δικηγορίας

Οκτώβριος 1996-2007: Δικηγορικό Γραφείο Γ. Ζαχαροπούλου – Γ.Κουτσουμπάκη & Συνεργατών: Δικηγόρος παρά Πρωτοδίκαις (1996-2000), παρ’ Εφέταις (2000-2007) και παρ’Αρείω Πάγω (2007-) με ειδίκευση στους τομείς του αστικού (εμπράγματο – ενοχικό), εμπορικού (κυρίως δίκαιο εταιρειών).
Οκτώβριος 1998-2010: Νομικός σύμβουλος του Ομίλου Επιχειρήσεων «ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ Α.Ε», εισηγμένη στο Χ.Α.Α κατασκευαστική εταιρεία 7ης τάξεως. Συμβάσεις έργων, εργατικό δίκαιο, διεκδικήσεις.Ενεργή συμμετοχή στις διαπραγματεύσεις των συμβάσεων των Ολυμπιακών Έργων καθώς και κατ’ αποκλειστικότητα διαπραγμάτευση και διεκπεραίωση των αγορών μεγάλων ακινήτων όπως Οικισμός «Σεμέλη» Διονύσου (πρώην στρατόπεδο Ντούνη), «Αλλατίνη», «Ανατόλια», κτήμα «Μπαρδαβίλια» Κηφισιάς (Δ.Ο.Υ Κηφισιάς) κ.ά .
Δεκέμβριος 2007 έως σήμερα: Δικηγορικό Γραφείο Κ. Ζαχαρόπουλου & Συνεργατών: Το γραφείο ειδικεύεται στους τομείς του αστικού (κυρίως εμπράγματο – ενοχικό), εμπορικού (κυρίως δίκαιο εταιρειών), φορολογικού και ναυτιλιακού δικαίου, ενώ διατηρεί συνεργασία με δικηγορικά γραφεία στην Κύπρο, στη Γαλλία και στο Βέλγιο.

Εχει τιμηθεί για την εθελοντική προσφορά του από το Σώμα Εθελοντών Πυροσβεστών και είναι επίτιμο μέλος της Λέσχης Αρχιπλοιάρχων Πειραιώς.