Ιβάνα Αντωνιάδου

Η Ιβάνα Αντωνιάδου, είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.Έλαβε το πτυχίο της το 2016, με βαθμό "Λίαν Καλώς".
Έχει παρακολουθήσει αρκετά σεμινάρια νομικού περιεχομένου αλλά και σχετικά με την διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού και το Marketing.
Παράλληλα με τις σπουδές και την άσκηση της ασχολήθηκε ενεργά με τον εθελοντισμό.
Τέλος, γνωρίζει Αγγλικά και είναι κάτοχος πιστοποίησης επιπέδου Proficiency  και Γερμανικά σε καλό επίπεδο.