Χριστίνα Ειρήνη Ασημακοπούλου

Η Χριστίνα Ειρήνη Ασημακοπούλου είναι απόφοιτη του νομικού τμήματος του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ το 2020 ολοκλήρωσε με επιτυχία το
Π.Μ.Σ. εξειδικευμένο Ελληνογαλλικό Δημόσιο Δίκαιο της νομικής σχολής Αθηνών σε
συνεργασία με το πανεπιστήμιο του Μπορντώ.
Εξειδικεύτηκε σε  ζητήματα συμμόρφωσης με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων, πάνω στα οποία βασίστηκε για την εκπόνηση της διπλωματικής της διατριβής. Έχει εργαστεί σε γραφεία μαχόμενης δικηγορίας, στο νομικό τμήμα της ανεξάρτητης αρχής Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, καθώς και στο νομικό τμήμα τραπεζικού ιδρύματος. Μητρική της γλώσσα είναι η ελληνική, ενώ μιλά άριστα την αγγλική και
πολύ καλά τη γαλλική.