Κωνσταντίνα Κόλλια

Η Κωνσταντίνα Κόλλια φοίτησε στο Ιδιωτικό Σχολείο  «Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα» , από το οποίο αποφοίτησε το 2012 ως αριστούχος.

Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής Αθηνών [ Ε.Κ.Π.Α ] με βαθμό «Λίαν Καλώς» [2017 ].

Κατά την διάρκεια των σπουδών της , εργάστηκε σε δικηγορικό γραφείο γενικής δικηγορίας.

Ολοκλήρωσε την άσκηση της στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους από το οποίο αποκόμισε εμπειρία σε υποθέσεις δημοσίου δικαίου.

Είναι Δικηγόρος μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και φοιτήτρια μεταπτυχιακού επιπέδου στην Νομική Σχολή Αθηνών [ Ε.Κ.Π.Α ] στην ειδίκευση : Αστικό Δίκαιο και Σύγχρονες Οικονομικές Συναλλαγές (2019-2020).

Μέχρι και σήμερα έχει παρακολουθήσει αρκετά σεμινάρια νομικού περιεχομένου, κυρίως αστικού και δημοσίου δικαίου.(ενδ :Προσβολή Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο, Νομική ημερίδα για την ΑΟΖ, Συνταγματική αναθεώρηση και θέματα συμμετοχής των πολιτών σε αυτή, Μεταρρυθμίσεις στον τομέα της Δημόσιας Διοίκησης, Αστικό Δίκαιο και σύγχρονες οικονομικές εξελίξεις).

Τέλος, έχει πιστοποιημένη γνώση αγγλικών σε άριστο επίπεδο, καθώς και γαλλικών.