Εσμεράλδα Γκέκα

Η Εσμεράλδα Γκέκα γεννήθηκε και διαμένει στην Αθήνα. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στο Αστικό Δίκαιο επίσης από τη Νομική Σχολή Αθηνών. Είναι δικηγόρος - μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από τον Σεπτέμβριο του 2019.

 

Επαγγελματική εμπερία:

  • Από τον Σεπτέμβρη του 2016 έως Σεπτέμβριο του 2017 εργάσθηκε στο γραφείο του Αναπληρωτή Καθηγητή της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ Γεωργίου Μεντή, με σκοπό την αρωγή στην εκπόνηση συγγράματος σχετικού με τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών.
  • Από τον Οκτώβριο του 2017 έως τον Απρίλιο του 2018 εργάσθηκε ως ασκούμενη δικηγόρος στο δικηγορικό γραφείο της Σοφίας Μήλα με εξειδίκευση στο περιουσιακό Αστικό Δίκαιο.
  • Από τον Μάρτιο του 2019 έως τον Σεπτέμβριο του 2019 εργάσθηκε σε ανάδοχη εταιρεία του Εθνικού Κτηματολογίου με αρμοδιότητα τον νομικό έλεγχο συμβολαιογραφικών εγγράφων και δηλώσεων.