Βικτωρία Κουτσουπιά

Η Βικτωρία Κουτσουπιά είναι δικηγόρος Παρά Πρωτοδίκαις και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το έτος 2015. Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με βαθμό πτυχίου «λίαν καλώς». Είναι διπλωματούχος του αγγλόφωνου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του τμήματος Οικονομικών, Διοίκησης Επιχειρήσεων και Νομικών Σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος με τίτλο «Διεθνές και Ευρωπαϊκό Εμπορικό Δίκαιο, Διαιτησία, Διαμεσολάβηση και Δίκαιο της Ενέργειας», με ειδίκευση στο Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο, στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο, στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο Ανταγωνισμού, στο Δίκαιο της Ενέργειας, στη Διεθνή Διαιτησία και Διαμεσολάβηση. Έχει εργαστεί ως Νομική Σύμβουλος σε τεχνικό γραφείο, ανάδοχο της Κτηματολόγιο Α.Ε. για την κτηματογράφηση περιοχών της Αττικής και της Βορείου Ελλάδος.  Έχει συμμετάσχει σε διεθνή και ευρωπαϊκά συνέδρια με εισηγήσεις σχετικά με επίκαιρα νομικά θέματα. Έχει προβεί σε δημοσιεύσεις στον ημερήσιο τύπο σχετικές με ιδιωτικές επενδύσεις. Μιλάει άπταιστα αγγλικά, ιταλικά και γαλλικά. Διαθέτει εμπειρία και εξειδίκευση στους τομείς του Εμπορικού και Αστικού Δικαίου, στο Δίκαιο των Ακινήτων, στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού καθώς και στο Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο.